ВУЗ ШАГ

місто Южноукраїнськ. Южноукраїнська Гімназія № 1

 

Смайлики

Бібліотека

 Наш бібліотекар

Сінчук Лариса Миколаївна

Бібліотека    є важливим структурним підрозділом, науково - інформаційним центром гімназії та здійснює бібліотечно – інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний так і в позаурочний час. Виконання цього завдання залежить насамперед від організації комплектування фондів бібліотеки.

 

Тому структура фонду бібліотеки гімназії для учнів і педагогів формується за видами видань:

- фонд підручників та навчальних посібників

- довідково – інформаційний фонд

- фонд художньої літератури

- науково – методична література для педагогів.

Свою роботу бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом по основним напрямкам діяльності:

- формування бібліотечного фонду

- організація інформаційної діяльності

- відродження національних традицій та духовне становлення учнів

- популяризація літератури

- бібліотечні уроки

- масові заходи

   У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, чинним законодавством, нормативно – правовими документами міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і мистецтв України, Положенням про бібліотеку гімназії, Правилами користування бібліотекою гімназії, планом роботи на рік.

Постійно здійснюється організація, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх збереження та реєстрація.

З метою прищеплення любові до книги, бережливого ставлення до неї у закладі проводиться акція “Живи, книго!”. Створений стенд “Екран участі класів у акції  “Живи, книго!””, в якому відображено: стан збереження підручників по класах, кількість  подарованих ними книг, кількість зданої  макулатури.

Систематично ведеться робота щодо аналізу забезпечення учнів підручниками. Аналізується використання бібліотечного фонду. Отже, якщо зростає фонд то зростає відвідуваність, книговидача. Відвідуваність читачів протягом навчального року дорівнює - 6285 осіб, загальна кількість виданих документів – 4983, загальна кількість виданих підручників – 5845.

На 01.01.2011  книжковий фонд бібліотеки становить 14273 примірника. Де 11004 книг - фонд навчальної літератури та 3269 книг - фонд художньої, довідкової та методичної літератури.

Важливою  частиною виховної роботи  бібліотеки  є Всеукраїнський конкурс дитячого  читання «Найкращий читач України -2010», який  проводиться  серед читачів – учнів 2(6)-3(7) класів  у чотири етапи.

Учні гімназії також беруть у ньому активну участь. Перші два етапи (шкільний і міський )проведено у грудні 2009року. 

 

Переможці конкурсу нагороджувалися грамотами та подарунками (новими, цікавими книгами).  Головний приз для Заріцької Анжеліки стала поїздка до Львова  на Фестиваль дитячого читання.

Плідно працює бібліотечний актив. Юні бібліотекарі беруть участь в організації роботи з підручниками, оперативно інформують на класних годинах про нові надходження книг до бібліотеки, проводять інформхвилинки за газетними та журнальними статтями, залучаються до проведення масових заходів.

На даному етапі в бібліотеці створено всі умови для вільного доступу до пошуку, отримання інформації  на традиційних  носіях (паперові  носії книг та періодичних видань). Але важливе місце у формуванні інформаційного середовища в бібліотеці гімназії посідають і новітні інформаційні технології.   Перш  за все це встановлена техніка: комп’ютер,  принтер,  сканер,  підключення Інтернет.  Розпочата робота  з переводу в електронну форму баз даних  підручників,   зі створення каталогу фонду бібліотеки за допомогою Microsoft Excel (робота ця триває і досі) .

Бібліотекар + вчитель + Інтернет - ресурси . Це   формула, результатом якої може стати створення нового змісту навчального середовища.